top of page

POLITIKA E COOKIES
Informacion mbi përdorimin e cookies

I lidhur

Ky informacion mbi përdorimin e cookies në faqen e internetit www.playfm.al i jepet përdoruesit në zbatim të dispozitës së Garantuesit për mbrojtjen e të dhënave personale të datës 8 maj 2014 "Identifikimi i procedurave të thjeshtuara për informacion dhe marrja e pëlqimit për përdorimi i cookies "dhe në përputhje me Art. 13 dhe 14 të rregullores së BE-së 679/2016.

Informacioni përgatitet dhe përditësohet nga RADIO ON shpk , menaxher i faqes në internet dhe pronar i përpunimit të të dhënave personale të lidhura me të - Email: info@playfm.al

I lidhur

Çdo kërkesë e mëtejshme në lidhje me përdorimin e cookies në këtë faqe interneti mund të dërgohet në adresën e emailit info@playfm.al

I lidhur

Ju mund të përdorni të njëjtën adresë për të ushtruar në çdo kohë të drejtat që Kodi ju atribuon juve si palë e interesuar (nenet 11 dhe 12 të Dekretit Legjislativ nr.51, datë 18 maj 2018: për shembull, aksesi, anulimi, përditësimi, korrigjimi, integrimi, etj.), si dhe të kërkojë një listë të përditësuar të çdo përpunuesi të caktuar të të dhënave.

I lidhur

Të dhënat tuaja personale përpunohen në çdo rast nga punonjës të veçantë të RADIO ON shpk , dhe nuk zbulohen apo shpërndahen.

I lidhur

ÇFARË JANË COOKIES?

Cookies janë vargje të vogla teksti që një faqe interneti mund t'i dërgojë, gjatë shfletimit, në pajisjen tuaj (qoftë një PC, një fletore, një smartphone, një tablet; ato zakonisht ruhen drejtpërdrejt në shfletuesin që përdoret për navigim). E njëjta faqe interneti që i dërgoi ata mund të lexojë dhe regjistrojë më pas skedarët e skedarëve që janë në të njëjtën pajisje për të marrë lloje të ndryshme informacioni. Cilin? Ekziston një rol i mirëpërcaktuar për çdo lloj cookie.

I lidhur

SA LLOJE COOKIES ka ?

Ekzistojnë dy makro-kategori bazë, me karakteristika të ndryshme: skedarët teknikë dhe skedarët e profilizimit.
Kukit teknikë janë përgjithësisht të nevojshëm që faqja e internetit të funksionojë siç duhet dhe të lejojë navigimin; pa to mund të mos jeni në gjendje t'i shfaqni faqet në mënyrë korrekte ose të përdorni disa shërbime. Për shembull, një cookie teknike është thelbësore për të mbajtur përdoruesin të lidhur gjatë gjithë vizitës në një faqe interneti ose për të mësuar përmendësh cilësimet e gjuhës, ekranin, etj.

I lidhur

Cookies teknike mund të ndahen më tej në:

I lidhur

cookies navigimi, të cilat garantojnë navigimin dhe përdorimin normal të faqes në internet (duke lejuar, për shembull, të bëni një blerje ose të vërtetoni aksesin në zonat e kufizuara);

Kuki analitike, të ngjashme me skedarët teknikë vetëm kur përdoren drejtpërdrejt nga menaxheri i faqes për të mbledhur informacion, në formë të përmbledhur, mbi numrin e përdoruesve dhe mënyrën se si ata e vizitojnë faqen.

cookies funksionaliteti, të cilat lejojnë përdoruesin të shfletojë sipas një sërë kriteresh të zgjedhura (për shembull, gjuhën, produktet e zgjedhura për blerje) për të përmirësuar shërbimin e ofruar.

Biskotat e profilizimit janë më të sofistikuara! Këto cookie kanë për detyrë të profilizojnë përdoruesin dhe përdoren për të dërguar mesazhe reklamuese në përputhje me preferencat e shprehura nga përdoruesi gjatë shfletimit.

I lidhur

CILAT COOKIES  PERDOR KJO FAQE?

Ne përdorim cookie teknike, që synojnë të sigurojnë funksionimin e duhur të faqes sonë, pa të cilat përvoja juaj e shfletimit nuk do të ishte e këndshme. Për të përmirësuar faqen tonë dhe për të kuptuar se cilat pjesë ose elementë vlerësohen më shumë nga përdoruesit, ne përdorim gjithashtu, si një mjet analize anonime dhe të përgjithshme, një skedar "cookie" të palëve të treta, p.sh. Google Analytics. Kjo cookie nuk është një mjet që ne zotërojmë, për më shumë informacion, prandaj, mund të konsultoni informacionin e dhënë nga Google në adresën e mëposhtme:
http://www.google.it/policies/privacy/partners/

I lidhur

Google Analytics është një shërbim analize ueb i ofruar nga Google, nëpërmjet lëshimit në terminalin tuaj të skedarëve specifikë të cookie-ve që përdoren për qëllimin e vetëm të marrjes së informacionit statistikor anonim mbi përdorimin e sajtit.

Këto cookie mund të dërgohen nga furnizuesi i mjetit, por përdoren vetëm për qëllime që lidhen me sitin.

Cookies i Google Analytics

Google cookies

I lidhur

Nëse preferoni që Google Analytics të mos përdorë në asnjë mënyrë të dhënat e mbledhura, mund të ndryshoni konfigurimin e secilit shfletues në një mënyrë të ndryshme. Ai përshkruhet në menynë e ndihmës të shfletuesit tuaj, i cili do t'ju lejojë të dini se si të ndryshoni zgjedhjet tuaja në lidhje me cookies.

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: http://www.apple.com/it/support/

Chrome™: https: //support.google.com/chrome/answer/95647? Hl = it & hlrm = en

Firefox™: http: //support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

.

bottom of page